Bridging the distance!

HTx keurmerk

Uitreiking eerste HTx keurmerk certificaten door Haagse wethouder

Op 13 mei 2011 is het officiŽle moment waarop, in het bijzijn van de Wethouder van Verkeer Peter Smit, de eerste 25 chauffeurs uit de regio Haaglanden het Haagse Keurmerk(HTx) mogen ontvangen. Om het HTx te mogen voeren dient een chauffeur eerst diverse deelcertificaten te behalen, welke gezamenlijk het HTx certificaat vormen. Alleen het kunnen overleggen van alle benodigde deelcertificaten leidt tot het verkrijgen van het HTx certificaat.

De volgende deelcertificaten zijn nodig:
- Gastheerschap in de Taxi
- Veiligheid, Weerbaarheid en Integriteit
- Schriftelijke Toelatingstoets Stratenkennis
- Mondelinge Toelatingstoets Stratenkennis
- Levensreddend Handelen

htx uitreiking

Bij de P.D.D.A. zijn de meeste chauffeurs buiten het HTx certificaat ook nog houder van het Directiechauffeur CCV-D1 diploma en al enkele zijn zelfs houder van het Directiechauffeur CCV-D2 diploma.


Algemene Voorwaarden ©2011 Disclaimer